Collarín philadelphia para traqueotomía pediátrico

$380.00Precio